Uit de praktijk: Upgrade kwaliteits niveau

Coachend verbeteren

Klant

Een pluimveeslachterij met veel, heel veel kwaliteitsuitdagingen.

Uitdaging

In het bedrijf wordt op alle afdelingen behoorlijk wat werkdruk gevoeld. Dit wordt veroorzaakt door de vele veranderingen die de laatste jaren plaatsvinden. Strengere handhaving door autoriteiten (Denk aan NVWA Verbeterplan Vleesketen, het borgen van Listeria monocytogenes / richtlijnen van NVWA Infoblad 85), klanten die meer productwensen op maat hebben, steeds weer nieuwe medewerkers, processen die aangepast worden aan nieuwe technologieën, invoering van EKS (Export Kanalisatie Systeem) voor export naar derde landen, ga zo maar door.

Stuk voor stuk uitdagingen waarvan alle de medewerkers wel begrijpen dat ze noodzakelijk zijn. Echter, ze leveren ook veel werk op. Sterker nog, de kwaliteitsmedewerkers zijn alleen nog maar daar mee bezig.

Door tijdgebrek als gevolg hiervan krijgt het toezicht op het proces nu te weinig aandacht.
Het kwaliteitsniveau gaat daardoor achteruit. Tijdens de jaarlijkse IFS audit worden meer afwijkingen dan gebruikelijk geconstateerd. Ook de NVWA rapporteert steeds vaker omissies.
Het bedrijf besluit dat er wat moet veranderen, de kwaliteit moet weer stabiel beheerst worden.

Werkzaamheden Fresh Quality Support

Ik stel een projectplan op, waarbij eerst geïnventariseerd wordt wat de stand van zaken is. Die inventarisatie voer ik samen met de leidinggevenden van de verschillende productieafdelingen uit. Zij zullen immers hetzelfde inzicht moeten hebben, willen ze hun bijdrage kunnen geven aan de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen En diezelfde operationeel leidinggevenden zijn ook nodig om in een latere fase te borgen dat het kwaliteitsniveau op peil blijft. Ook kijk ik naar recente verslagleggingen van inspecties en audits en interview ik ook andere betrokkenen (medewerkers, directie en autoriteiten).

Op basis van de inventarisatie zijn de knelpunten in kaart gebracht. Samen met de leidinggevenden worden verbeteracties opgesteld. die vervolgens op de afdelingen worden doorgevoerd. Ik ondersteun hen daarbij vanuit mijn ervaring met verbetertrajecten.
Parallel hieraan bouw ik aan een bij het bedrijf passende gestructureerde methode om het kwaliteitsniveau te stabiliseren. een handvat waardoor leidinggeven een patroon in hun werk kunnen bouwen en het hogere kwaliteitsniveau geborgd blijft.

Ik coach daarnaast de kwaliteitsafdeling bij het monitoren van de productieafdelingen met behulp van een maandelijkse kwaliteitscheck.

Resultaat

Alle afdeling behalen blijvend een veel hoger kwaliteitsniveau dan voorheen. Af en toe verricht ik nog wat nazorg door onaangekondigd een inspectie uit te voeren en ook adviseer ik bij andere kwaliteitsvraagstukken.
Autoriteiten zijn erg tevreden over het bereikte resultaat. Externe audits worden voortaan onaangekondigd uitgevoerd en leveren een AA+ status op.
De directie is zeer tevreden, er wordt aan de doelstelling voldaan en men kan zich hiermee profileren bij klanten.

Wilt u meer informatie over hoe Fresh Quality Support u van dienst kan zijn, neem dan contact met ons op.