Privacyverklaring Fresh Quality Support

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn nodig om Fresh Quality Support goed te laten werken. We beseffen dat de gegevens die u met ons deelt persoonlijk zijn. Daarom zetten wij ons ervoor in om zorgvuldig en veilig met uw gegevens om te gaan.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de dienstverlening van Fresh Quality Support, en worden uitsluitend verstrekt aan degenen die met die dienstverlening en de ondersteuning daarvan zijn belast. Uitwisseling van gegevens met andere instanties of voor commerciële doeleinden vindt niet plaats.

Fresh Quality Support verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor data analyses ten behoeve van onze dienstverlening, functionaliteit en verbetering van de website. Fresh Quality Support neemt de integriteitscode van MOA (Marketing-insights, Onderzoek & Analytics) in acht voor data analyses.

Fresh Quality Support heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

2. Wie zijn wij?

Fresh Quality Support is een organisatie die helpt bij de aanpak van kwaliteits- en voedselveiligheidsvraagstukken in de levensmiddelen industrie. Daarbij bieden we structuur en ondersteuning voor het optimaliseren van uw kwaliteitssysteem. En daarmee garanderen wij continue product- en/ of procesverbeteringen.

3. Bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom doen we dat?

Voor bezoekersanalyse en campagnes van Fresh Quality Support verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw IP-adres, cookievoorkeuren en/of surfgedrag. Dit doen we voor website optimalisatie en om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Fresh Quality Support verwerkt deze persoonsgegevens alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven door cookies te accepteren. Voor meer informatie lees ons cookiebeleid.

Bewaartermijnen

Voor de bewaartermijnen van cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid. Daar staat per individuele cookie beschreven hoe lang deze op uw computer blijft staan.

Uw rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Die hebben wij hieronder voor u beschreven. U kunt contact met opnemen als u gebruik wil maken van deze rechten.

 • U kunt Fresh Quality Support vragen om inzage van of informatie over alle bij Fresh Quality Support bekende persoonsgegevens van u als bezoeker van de website.
 • Als u van mening bent dat wij verkeerde informatie over u hebben, dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen. Fresh Quality Support past dan de gegevens voor u aan of laat u zien hoe u de gegevens zelf kunt aanpassen.
 • U heeft de mogelijkheid om alle persoonsgegevens van u te verwijderen.
 • Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan heeft u de mogelijkheid die verwerking te laten beperken.
 • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens over te laten dragen door Fresh Quality Support.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Fresh Quality Support. Als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing, zal vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van uw bezwaar direct gestopt worden met verwerking van die gegevens.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht uw klacht te behandelen.

4. Geregistreerde klanten

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van geregistreerde klanten verwerken wij de volgende categorieën (bijzondere) persoonsgegevens:

 • NAW+ gegevens
 • Ingevulde antwoorden/aanvragen

Daarnaast verwerken wij ook de gegevens van u als bezoeker van de website.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Bewaartermijnen

Zoals in de gebruikersovereenkomsten opgenomen, hanteert Fresh Quality Support een bewaartermijn van zeven jaar voor alle in de portal opgeslagen (bijzondere) persoonsgegevens. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uw rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Die hebben wij hieronder voor u beschreven. U kunt contact opnemen ons als u gebruik wil maken van deze rechten.

 • U kunt Fresh Quality Support vragen om inzage van of informatie over alle bij Fresh Quality Support bekende persoonsgegevens van u als geregistreerde klant.
 • Als u van mening bent dat wij verkeerde informatie over u hebben, dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen. Fresh Quality Support past dan de gegevens voor u aan of laat u zien hoe u de gegevens zelf kunt aanpassen.
 • U heeft de mogelijkheid om alle persoonsgegevens van u te verwijderen.
 • Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan heeft u de mogelijkheid die verwerking te laten beperken.
 • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens over te laten dragen door Fresh Quality Support.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Fresh Quality Support. Als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing, zal vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van uw bezwaar direct gestopt worden met verwerking van die gegevens.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht uw klacht te behandelen.

5. Wijzigingen Privacyverklaring

Fresh Quality Support houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze website van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.