Uit de praktijk: EKS

EKS voor export door vleesproducent / koel- en vrieshuis

Klant

Nederlandse bedrijven die vlees exporteren hebben te maken met verschillende protocollen en voorschriften teneinde hun kwaliteit te waarborgen. Belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem bestaat uit de afgifte van geleidebiljetten. In dit kader stimuleert de NVWA een EKS, oftewel een Export Kanalisatie Systeem waarbij de verantwoordelijkheid meer bij de bedrijven komt te liggen.

Voorbeeldbrief NVWA:

"Via deze weg informeren wij u over het landelijk beschikbaar worden van het Export Kanalisatie Sysyeem (EKS) voor bedrijven die vlees en/of vleesproducten produceren of exporteren..."

> Lees hier de volledige brief.

-

Uitdaging

Het vleesbedrijf of vrieshuis exporteert naar verschillende landen, buiten de EU. Momenteel gaat dit nog gepaard met geleidebiljetten. Dit kost het bedrijf op jaarbasis al gauw zo’n € 50.000, met name door de kosten van een dierenarts die toeziet op de afgifte van biljetten. Bovendien streeft de NVWA naar EKS-exportcertificering, waarbij alle andere specifiek per bedrijf gemaakte afspraken, bijvoorbeeld een laadafspraak of Certificatie Garantie Systeem, komen te vervallen ten gunste van EKS. Daarnaast is het bedrijf momenteel afhankelijk van NVWA planning en de inzetbaarheid van de eerder genoemde certificerend toezichthouder. De doelstelling bestaat dus uit een besparing op kosten en tijd.

Werkzaamheden Fresh Quality Support

Fresh Quality Support kan voor een dergelijk bedrijf een EKS ontwikkelen. In de praktijk betekent dit dat ik een koffer vol kennis en richtlijnen vertaal in duidelijke protocollen voor de werkvloer. Ik bouw eisen en landenrichtlijnen in uw kwaliteitssysteem, op een manier die duidelijk en efficiënt is voor management, administratie, werkvloer en autoriteiten. Ik plan de EKS aanvangsaudit en zorg voor uitvoering hiervan. De goedgekeurde EKS toont aan dat aan landeneisen wordt voldaan voor de landen waarheen het bedrijf op dit moment exporteert. De systematiek wordt zo ingericht dat ook gemakkelijk uitbreiding naar andere landen kan worden geïmplementeerd. En hoewel ik graag terugkeer voor onderhoud aan het systeem, zorg ik hierbij voor een duidelijke systematiek zodat het bedrijf zelf toekomstige wijzigingen kan verwerken. Goed om te weten: voorafgaand aan de landelijke invoering van het EKS draaiden er diverse pilots. Voor één van de pilotbedrijven heb ik het EKS opgezet en de aanvangsaudit met goed gevolg afgerond.

Bron: NRC, Foto: ANP

Koreanen houden van Nederlandse varkensbuiken

Handelsmissie Zuid-Korea

"Door de toegenomen welvaart eten Koreanen steeds meer vlees. Vlees vormt nu al een belangrijk deel van de Nederlandse export naar het land. Nederlandse bedrijven proberen tijdens een economische handelsmissie naar Zuid-Korea daar een graantje van mee te pikken."

> Lees het volledige artikel

Resultaat

Door EKS bespaart het bedrijf tienduizenden euro’s. EKS werkt met een bonus malus systeem. In het voorgenoemde bedrijf wisten we in de loop van het traject de maximale bonus te realiseren. EKS betekende hier een besparing van ruim € 100.000 én een kwalitatief betere beheersing van de eisen.

Wilt u meer informatie over hoe Fresh Quality Support u van dienst kan zijn, neem dan contact met ons op.