Uit de praktijk: Grip op kwaliteit

Leveranciersbeheersing

Klant

Een groente verwerkend bedrijf wil meer grip op de kwaliteit van de grondstoffen om zo faalkosten te reduceren en het risico op een re-call te beperken.

Uitdaging

Hoge faalkosten beïnvloeden het rendement van het bedrijf. De directie wijt dit aan de kwaliteit van grondstoffen, maar kan hierin met de leverancier geen overeenstemming vinden.

Werkzaamheden Fresh Quality Support

We segmenteren het productieproces en omschrijven per segment de kwaliteitscriteria en risicofactoren. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat niet alleen het gewicht van de groenten een rol speelt, maar ook de vorm, aangezien een afwijkende vorm niet in de snijmachine past en bovendien zorgt voor veel kostbaar snijafval. Vervolgens ontstaat per ingekochte grondstof een specificatie die nauwkeurig de kwaliteit, omvang, vorm en versheid van het product omschrijft. Deze criteria worden vertaald in een duidelijke checklist voor de medewerkers die producten in ontvangst nemen. Bovendien stellen we een beslisboom op om zo verantwoordelijkheden en bevoegdheden concreet in te vullen als er zich afwijkingen boven de norm voordoen.

Resultaat

Direct bij de ontvangst van de goederen heerst duidelijk of deze partij voldoet aan de voorwaarden. Dit bespaart productiekosten en inzet van medewerkers. Bovendien zorgen duidelijke kaders voor daadkracht onder medewerkers. De verzamelde gegevens vormen bovendien bruikbare input voor een leveranciersbeoordeling en geven ook duidelijkheid richting leveranciers. Een uitbreiding met leveranciersaudit zorgt voor volledige beheersing van de stroom inkomende grondstoffen.

Wilt u meer informatie over hoe Fresh Quality Support u van dienst kan zijn, neem dan contact met ons op.