Hoe ga jij de dialoog aan met de medewerkers

Oude gebruiken

De praatstok werd gebruikt door indianenstammen in Noord-Amerika bij vergaderingen van stamoudsten. Het was gebruikelijk om de stamoudste, die de staf vasthield, uit beleefdheid niet te onderbreken. Vervolgens werd de staf doorgegeven aan het volgende lid van de vergadering die iets wilde zeggen.

Mogen spreken

In veel bedrijven is de medewerker niet gewend om te kunnen/ mogen spreken. Het heeft enerzijds te maken met de bedrijfscultuur en anderzijds is het hun persoonlijke afkomst en cultuur waarin ze zijn grootgebracht. Ze zien een teamleider al snel als iemand waar ze niet veilig tegen kunnen spreken. Het is dan ook zeer belangrijk dat een teamleider een “veilige” omgeving biedt, zodat de medewerker feedback kan geven. In een optimale voedselveiligheidscultuur zou er ruimte moeten zijn voor feedback van medewerkers. Een goede cultuur komt ook tot uiting door het gemak waarmee informatie tussen verschillende niveaus van het bedrijf plaats vindt. Het is daarom belangrijk dat de medewerker een stem krijgt. De dialoog is daar een belangrijk element in. Soms komt het voor dat een groep er nog niet helemaal klaar voor is om een goede dialoog te voeren, waarin werkelijk gesproken kan worden en er ook oprecht geluisterd wordt naar elkaar. Daarvoor zet ik dan vaak de praatstok in.

De praatstok

De Indiaanse praatstok, het is authentiek, speciaal gesneden en mooi. Voor dit doeleinde zou je een potlood kunnen gebruiken, een lepel, een schelp of allerhande andere te bedenken voorwerpen. Ook een voedselveilige vorm is te bedenken, neem bijvoorbeeld een metaal detecteerbare pen en gebruik deze als praatstok. Stephen R. Covey (Amerikaanse managementschrijver): “Dit is het meest krachtige communicatie idee en communicatietechniek die ooit gevonden is.”

Hoe werkt dat: in gesprek met de praatstok

Je vertelt bij aanvang van het overleg aan de deelnemers, dat je een praatstok hebt en legt uit hoe je die gaat inzetten in deze dialoog. Je overhandigt de praatstok aan een medewerker die het woord wil. Hij of zij is de enige die spreekt. De anderen komen niet aan het woord, zij luisteren met respect voor de ander. De anderen mogen wel vragen stellen aan degene met de stok om meer duidelijkheid te krijgen (LSD= Luisteren Samenvatten Doorvragen). Diegene die de praatstok vasthoudt mag praten totdat deze zich voldoende begrepen voelt. Hierna wordt de praatstok doorgegeven. Iemand anders mag spreken, wederom ben je stil en luister je empathisch totdat de collega zijn punt heeft gemaakt.

Wat er gebeurt/ wat levert het op?

We ervaren vooruitgang in communicatie door de dialoog:

  • Deelnemers zijn meer betrokken, ze worden allemaal uitgedaagd om mee te denken;
    Doordat alle deelnemers hun mening en gevoelens mogen delen ontstaat er wederzijds begrip en respect;
  • Door met respect werkelijk te luisteren naar elkaar, ontstaan bewustwording en inzichten en nieuwe bruikbare ideeën;
  • Letterlijk defensieve negatieve energie word omgezet in creatieve transformerende energie omdat er een beroep gedaan wordt op ieders probleemoplossend vermogen;
  • Doordat er een onderlinge verbinding ontstaat, wordt er effectiever samen gewerkt en worden problemen efficiënter opgelost.
  • De simpele grondregel is dat iemand zijn punt kan maken met de praatstok in de hand en dat de anderen empathisch luisteren naar de spreker. Je denkt dat het tijd kost, maar het zal juist zoveel tijd besparen in je gesprekken en vergaderingen waar je naartoe gaat. Een betere onderlinge communicatie geeft een betere samenwerking en dat geeft betere resultaten.
Geplaatst in Dialoog, Mensen in beweging, Voedselveiligheidscultuur en getagd met , , , , , .

Eén reactie

  1. Pingback: In dialoog veranderd de mindset en geeft meer kwaliteit -

Reacties zijn gesloten.