Oog voor gevaar

Emotie
Iedereen kent wel de natuurlijke reactie van mensen op gevaar. Vechten of vluchten, een emotionele reactie, die in situaties waar het gaat om voedselveiligheid, zeker niet altijd een veilig resultaat oplevert.

Ratio
Voorbereid zijn op gevaar levert daarentegen een beheerste situatie op. Het gevaar wordt niet meer stressvol en ongecontroleerd aangepakt. Rationele doordachte keuzes kunnen worden gemaakt. Op deze manier levert het bij een goede uitvoering zelfs een boost in vertrouwen op.

Dynamiek
Af en toe een verrassing is trouwens geen probleem. Dat hoort ook bij de dynamiek van de voedingsmiddelenindustrie. Ik zou persoonlijk niet anders willen, zolang het maar niet ten koste gaat van de veiligheid en kwaliteit van consument of klant.

Zelf ontdekken
Wat is er voor teamleiders, productiechefs en voorvrouwen op de werkvloer nu leuker dan die gevaren zelf in te leren zien. Dat leren we hen in onze trainingsworkshops. We zien deelnemers ontdekken dat ze dat heel goed zelf kunnen. Dat is echt het leukste aan ons werk. We betrekken vervolgens dezelfde medewerkers ook bij het opstellen van beheersmaatregelen. Zo zet je oog voor gevaar om in grip.

Geplaatst in Quality assurance, Voedselveiligheidscultuur.