Is voedselveiligheidscultuur opgenomen in het kwaliteit plan

Oss, 9 November 2020 – Het is niet onopgemerkt gebleven dat in de hele wereld steeds meer gesproken wordt over kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur. BRC introduceerde het onderwerp eind 2018 in haar normeisen. Ook GFSI heeft een ‘Food Safety Culture Position Paper’ uitgebracht om de implementatie te bevorderen binnen bedrijven in de levensmiddelen industrie. En onlangs hebben ook IFS en FSSC22000 eisen hierover in hun nieuwe normversies opgenomen. Sindsdien heeft Daniël Zwiers, eigenaar van Fresh Quality Support sinds 2017, niet stil gezeten.

Nieuw programma ontwikkeld


Het nieuwe programma van Fresh Quality Support heet Quality Workflow en is ontwikkeld voor de implementatie van kwaliteits-en voedselveiligheidscultuur in de organisatiecultuur. Hierin wordt aandacht besteed aan mens, communicatie, verbetering en bewustzijn op alle niveaus binnen de organisatie. Het omvat diverse modules, welke onder begeleiding van Zwiers worden doorlopen. Met behulp van nieuwe communicatie middelen, wordt tot en met de werkvloer aandacht besteed aan de implementatie in de organisatiecultuur. Zwiers: ‘We richten ons met Quality Workflow in eerste instantie op organisaties uit de vleessector en aanverwante bedrijven, zoals de snack, vegetarische en visverwerkende industrie. Op dit moment draaien we een pilot met Quality Workflow, waarbij we nu al zeer positieve resultaten zien.’

Uitbreiding binnen organisatie


Sinds 1 november jl.. is Fresh Quality Support uitgebreid met de komst van transformatiecoach José Meesters. Zij gaat invulling geven aan de vertaalslag van de Quality Workflow modules naar de praktijk van de dag in de organisaties, op alle niveaus. Zij heeft haar vakkennis voor een groot gedeelte opgedaan in de logistieke tak binnen productie bedrijven food en non-food. Meesters: ‘In 2014 tijdens het voorbereiden van werkgesprekken, kwam ik tot het inzicht dat mijn kracht ligt in het omvormen van mensen.’ Zij volgde aan de NEM Academy de kwalitatieve opleiding tot Transformatie Coach en Transformatie Therapeut.

Door de bundeling van krachten tussen Zwiers en Meesters, krijgen de modules van Quality Workflow extra diepgang. Zwiers: ‘We zijn nog volop bezig met verfijnen, valideren en afstemmen, maar komen binnenkort met de officiële lancering.’ Fresh Quality Support verwacht Quality Workflow® in Q2 te kunnen introduceren in de markt.

Geplaatst in Quality assurance, Voedselveiligheidscultuur.