Kwaliteit bewustzijn in de gehele bedrijfscultuur verankerd

BRC 8 eist dat het kwaliteitsbewustzijn in de hele bedrijfscultuur is verankerd.
Veel bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie worstelen met deze nieuwe eis.
Compaxo in Zevenaar heeft dit onderwerp al wel onder controle. De slachterij
behaalde het BRC 8 AA-certificaat, het hoogste niveau voor aangekondigde audits.

Coverstory VMT mei 2019

Jij bent de baas van kwaliteit is de slogan die bij slachterij Compaxo op verschillende plekken terugkomt. Op elke afdeling van het familiebedrijf hangt een pamflet met deze tekst. Hierop staat in kernwoorden en geïllustreerd met iconen het ver beterpunt van die maand. “We meten in hoeverre medewerkers deze punten goed uitvoeren en publiceren per afdeling de score”, vertelt externe QA- manager Daniël Zwiers, eigenaar van Fresh Quality Support. De slachterij schakelde hem in om de bedrijfscultuur te verbeteren. “De medewerkers zien het als een sport om als afdeling zo hoog mogelijk te scoren. Dit motiveert hen om de verbeterpunten serieus te nemen en zich als team in te zetten voor een zo hoog mogelijke kwaliteit.”

Gedrag overnemen

Compaxo werkt nu een jaar met dit systeem. Aanleiding voor het project waren de schommelingen in kwaliteit. “In de praktijk is het niet moeilijk om het kwaliteitsbewustzijn op een afdeling eenmalig te verhogen”, zegt directeur Cor van de Post. “Het is een grotere opgave om de discipline hoog te houden. Op een gegeven moment is het druk en dan vergeet een medewerker een keertje een bak goed af te sluiten bijvoorbeeld. Anderen zien dat en nemen dat gedrag over. Zo ontstaan er onbewust gewoontes die ten koste gaan van de kwaliteit.

Wij wilden het kwaliteitsbewustzijn in onze bedrijfscultuur continu naar een hoger niveau brengen. Daarom zijn we met dit project gestart. Later bleek dat het een belangrijke, nieuwe eis is van BRC 8. We hebben toen besloten om het project zo op te zetten dat we ook meteen aan de BRC 8-norm voldoen.” Daniël Zwiers: “Voor mij was het meteen duidelijk dat de afdelingschefs zich eigenaar moesten gaan voelen van de problematiek. Dat was een hele omslag. De bedrijfscultuur was namelijk dat veel procedures van bovenaf werden opgelegd. De afdelingschefs waren het niet gewend om initiatieven te nemen. Ook hadden ze niet allemaal de vaardigheden in huis om veranderingen door te voeren. Een extra moeilijkheidsfactor was dat hun tijd beperkt is om aan kwaliteitsverbetering te werken. Dit betekende dat we een aanpak moesten kiezen die eenvoudig uit te voeren is en niet of nauwelijks tijd kost.”

BRC 8 AA

Compaxo behaalde in april het BRC 8 AA-certificaat, het hoogste BRC niveau voor aangekondigde audits. “De auditor vertelde dat veel bedrijven nog worstelen met de nieuwe
bedrijfscultuureis”, aldus QA-manager Antoine Bolder van Compaxo. “Hij vond dat wij dit onderwerp goed hadden opgepakt, met name omdat we erin geslaagd zijn om de werkvloer erbij te betrekken.”

Verbeterpunten

Samen met de afdelingschefs voerde Zwiers een nulmeting uit. Hierin kwamen verschillende verbeterpunten naar voren. De chefs mochten één verbeterpunt kiezen waarop ze zich de komende maand zouden focussen. “Sommige bedrijfsleiders kozen meteen een verbeterpunt dat veel met kwaliteit te maken heeft”, vertelt Zwiers. “Anderen legden de lat niet zo hoog of kozen een verbeterpunt dat meer te maken had met een hogere productie. We hebben hen daar niet in gecorrigeerd, want we wilden dat zij een keuze maakten waar ze achter staan. “Afdelingschefs willen hun targets graag halen. Dus het is logisch dat ze zich het liefst op de hoeveelheid productie focussen. Maar kwaliteit en productie moeten hand in hand gaan. We willen als bedrijf én veel produceren én
een hoge kwaliteit leveren.”

Poster met slogan

Zwiers maakte samen met de chefs een poster waarop hun verbeterpunt in kernwoorden werd uitgelegd en geïllustreerd met iconen. De posters kwamen op de afdelingen te hangen en de afdelingschefs kregen de opdracht om zich hier de komende maand op
te focussen. “Vervolgens ben ik onaangekondigde inspecties gaan uitvoeren”, vertelt de externe QA-manager. “Tijdens die inspecties check ik in hoeverre medewerkers de verbeterpunten goed uitvoeren en geef daar een score voor. Daarin neem ik ook de verbeterpunten van de vorige maanden mee. Die resultaten bespreek ik vervolgens met de
afdelingschefs en daarna publiceren we de scores. Zo zien de afdelingen van elkaar hoe goed ze scoren en ontstaat er een competitie.” Deze cyclus wordt elke maand herhaald.

Scherp houden

Van de Post merkt dat deze aanpak werkt. Hij vindt het bijvoorbeeld niet bezwaarlijk om het openbaar te maken als een afdeling slecht scoort. “Een slechte score betekent dat er serieus iets aan de hand is. Dat bespreken we eerst met de afdelingschefs zelf. We maken het daarna openbaar zodat iedereen weet waaraan te werken.” Beide heren merken dat deze openheid een positief effect heeft op de werksfeer. “Afdelingen kijken naar elkaar en nemen goed gedrag van elkaar over”, vertelt Zwiers. “En soms helpen afdelingen elkaar bij de verbeterpunten. Een van de afdelingen had bijvoorbeeld als verbeterpunt om alle bakken goed af te dekken. Zij hebben toen met een andere afdeling afgesproken dat zij alleen nog maar bakken innemen die goed zijn afgesloten. Zo houden ze elkaar scherp.” Ook Antoine Bolder, QA-manager bij Compaxo, merkt dat de aanpak goed werkt. “Je hebt altijd afdelingschefs die met dit soort projecten vooroplopen. Zij pakken het als eerste op. Anderen volgen later.”

Positieve flow

“Door op een vriendelijke manier steeds het gewenste gedrag onder de aandacht te brengen, ontstond een positieve flow bij Compaxo”, zegt externe QA-manager Daniël Zwiers. “Ook andere zaken waar het bedrijf positieve aandacht aan geeft, versterken dit. Er zijn meer mensen een opleiding gaan volgen bijvoorbeeld, onder meer op het gebied van dierenwelzijn.”

Tijdsdruk als vijand

Het project draait nu een jaar. Wat zijn de mee- en tegenvallers? “Een meevaller is de manier waarop de afdelingschefs het hebben opgepakt”, zegt Zwiers. “Het project geeft energie. Op een gegeven moment kwam een afdelingschef naar me toe. Hij zei: ‘Ik weet al welk punt we volgende maand gaan oppakken en ik ga ervoor zorgen dat ons dat lukt’. Daaraan merk je dat het leeft en dat de chefs er plezier in hebben.” Een tegenvaller is de tijd die het project kost. Van de Post is het daarmee eens. “Tijdsdruk is je grootste vijand in het nastreven van kwaliteit. Het kost altijd tijd om je een nieuwe gewoonte eigen te maken en medewerkers te instrueren. Zeker als het druk is, valt dat niet altijd mee.” Ook vertelt Zwiers dat er enkele elementen in het project zijn die nog niet goed uit de verf zijn gekomen. “Ik had bijvoorbeeld wel graag gehad dat afdelingen elkaar zouden beoordelen. We zijn daarmee wel gestart, maar dat werkte minder goed dan ik had gehoopt. Misschien waren we er nog iets te vroeg mee en werkt dit over een tijdje wel.”

Tip voor bedrijven

Voor bedrijven die met het onderwerp aan de slag gaan, heeft Zwiers de volgende tip: zorg dat je het vertrouwen van de medewerkers hebt en dat het project door hen wordt gedragen. “Het heeft geen zin om als politieagent te werk te gaan. Medewerkers moeten je juist als een hulp of als een coach zien. Je moet vertrouwen opbouwen en hen faciliteren. Alleen op die manier kun je samen werken
aan serieuze kwaliteitsverbeteringen.”

 

Geplaatst in Quality assurance, Voedselveiligheidscultuur.